Eisteddfod Tregaron

Diolch i bawb a Hoffodd, Rhannodd ac Ymunodd â’n Cylchlythyr.

Mae’r Gystadleuaeth Arbennig yn ystod wythnos yr Eisteddfod wedi cau nawr ac mi fyddwn ni mewn cysylltiad efo’r enillwyr maes o law.

Pob Lwc!

Tregaron Eisteddfod

Many thanks to everyone who Shared, Liked and Joined our Mailing List.

Our Special Competition during the Eisteddfod week is now closed.

We will be in touch with the winners in due course.

Good Luck!