Start your Christmas Shopping early with T.J.Davies & Son

For anyone unable to come to the shop we are also here to help you by email or phone in the coming weeks

01970 612301

Dechreuwch eich siopa ‘Dolig yn gynnar eleni gyda T.J.Davies a’i Fab

Rydym yma i’ch helpu drwy e-bost neu dros y ffôn hefyd yn ystod yr wythnosau nesaf